Contact & privacy

CONTACT met de werkgroep?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij streven ernaar uw vraag binnen twee dagen te beantwoorden. Helaas lukt dat niet altijd. Schroom dan niet om contact op te nemen met een van de aangesloten praktijken.

 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u d.m.v. dit formulier medische gegevens m.b.t. uw eigen gezondheidstoestand of die van uw patiƫnten met ons deelt. Bij datalekken van deze medische gegevens bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de evt. gevolgen.

 
 
 
 

Privacy

 

FNSnet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

FNSnet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verkregen via het contactformulier verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, nl. het beantwoorden van uw vraag. Uw mailadres wordt niet opgeslagen in een database.

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de juiste beantwoording van uw vraag;

 

Wij vragen u uitdrukkelijk geen medische gegevens van uzelf of van uw patienten via dit contact formulier met ons uit te wisselen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor evt. schade ontstaan door datalekken van medische gegevens die u zelf via het contactformulier aan ons verzonden heeft.

 

Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een mail naar info@fnsnet.nl